Flere ikke-vestlige indvandrere dømmes for kriminalitet

Mænd med ikke-vestlig baggrund er stærkt overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikken. Nyt kriminalitetsindeks fra tænketanken Unitos viser, at ikke-vestlige efterkommere bliver dømt 2,5 gange oftere for kriminalitet end mænd med dansk baggrund

Annonce

Libanon og Somalia topper

Mænd, der er efterkommere af ikke-vestlige indvandrere, bliver oftere dømt for kriminalitet, end mænd med danske rødder.

Sådan har det været i en årrække, og i 2017 blev tendensen forværret lidt. Det viser en særkørsel hos Danmarks Statistik, som tænketanken Unitos har lavet. Unitos er en ny tænketank, der beskæftiger sig kritisk med indvandring og integration.

Det er både ikke-vestlige indvandrere og ikke-vestlige efterkommere, der dømmes oftere for kriminalitet. I et indeks, hvor der korrigeres for alder, ligger gruppen af ikke-vestlige indvandrere i indeks 144, mens gruppen ikke-vestlige efterkommere ligger i indeks 245.

Til sammenligning ligger mænd med dansk oprindelse i indeks 94. Ikke-vestlige efterkommere bliver altså dømt 2,5 gange oftere end danske mænd, mens ikke-vestlige indvandrere dømmes ca. 1,5 gange oftere.

Kriminalitetsindeks 2017 for mænd. Kilde: Unitos.dk

De to indvandrergrupper har udviklet sig lidt forskelligt i statistikken. Gruppen ikke-vestlige indvandrere faldt fra 2013 til 2016, hvorefter den steg lidt igen. Gruppen ikke-vestlige efterkommere er omvendt steget med 15 procentpoint over årene, men har dog stabiliseret sig lidt fra 2016 til 2017.

Ser man på gruppernes oprindelsesland, er det Libanon og Somalia, der topper. Efterkommere fra Libanon ligger øverst med et indeks på 375; de bliver altså dømt for kriminalitet 3,75 gange oftere end gennemsnittet.

Kriminalitetsindeks for mænd med ikke-vestlige herkomst korrigeret for alder. Kilde: Unitos.dk

”Tallene viser, at der er en markant overrepræsentation af ikke-vestlige indvandrere i kriminalitetsstatistikken. De ikke-vestlige efterkommere er blevet mere kriminelle, og hvor der var en positiv udvikling for de ikke-vestlige indvandrere i nogle år, så er denne positive udvikling nu brudt. Problemerne bliver altså større,” siger Kasper Støvring, der er bestyrelsesmedlem i Unitos og har stået for undersøgelsen.

Unitos fik sidste år lavet en særkørsel hos Danmarks Statistik, der kiggede på kriminaliteten blandt mænd født i 1987. Den viste, at over halvdelen af alle indvandrere fra Syrien, Libanon og Somalia eller efterkommere herfra, som er født i 1987, har fået en dom for overtrædelse af straffeloven. For alle ikke-vestlige mænd er andelen 40,3 procent, mens det er 17 procent af mænd med dansk oprindelse, der har en dom for kriminalitet.

Kriminalitetsindeks for mænd fordelt på oprindelsesland. Kilde: Unitos.dk
SamfundIndvandrerFlere ikke-vestlige indvandrere dømmes for kriminalitet

Jeg forlod islam, fordi den forhindrede mig i at blive integreret i Danmark

Alt for mange herboende muslimer værner om deres forældres kultur. De vil forbyde religionskritik og vægter Koranen over Grundloven. Denne kulturelle bagage forhindrer, at integrationen kan lykkes. Da jeg forlod islam, faldt jeg endelig til i Danmark, skriver Mustafa Sayegh i kronikserien om, hvornår man er velintegreret

Sex og rødvin kan skærpe din hjerne

Læring, sex og motion sammen med en sund kost - heriblandt blåbær og lidt rødvin - faktisk kan styrke produktionen af neuroner i hjernen. Hvad du derimod skal passe på med, er stress, søvnmangel og en usund diæt.
Annonce
Annonce

Fik du ikke læstSE HER
Anbefalet til dig