Introvert eller ekstrovert?

Du er formentlig hverken det ene eller andet. De to begreber bliver forsimplet i medierne...

Annonce

Fredagsbar eller blive hjemme

Er du den første, der melder dig til karaoke eller beerpong, så snart fredagsbaren starter.? Eller er du typen, der hellere bliver hjemme og ser en hyggelig film med Julia Roberts i hovedrollen?

Har du svært ved at vælge, er det måske fordi, du i mere eller mindre grad kan se dig selv i begge scenarier.

Du er med andre ord både være introvert og ekstrovert. Og sådan er det faktisk med de fleste af os.

Ekstrovert og introvert er nemlig to yderpoler på det samme spektrum af et bestemt personlighedstræk. Nogle mennesker befinder sig rigtigt nok i den ene eller anden ende, men det er ikke mange. Det forklarer Anna Vedel, der er postdoc ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet og blandt andet forsker i personlighedstræk:

– Den helt store majoritet af befolkningen ligger faktisk i et midterfelt, måske lidt til den ene eller anden side, siger hun.

De mange personer, som falder midt i spektret, kaldes for ambiverte

Det begreb har dog ikke fået nær så meget opmærksomhed i medier og i samfundet som introvert og ekstrovert.

– De her begreber (introvert og ekstrovert, red.) har fået rigtig meget opmærksomhed de seneste 10-20 år. Og det betyder jo ikke, at de her personer ikke findes, for det gør de. Men når de færreste kun er det ene eller andet, så bliver det lidt unuanceret, når vi taler om det, siger Anna Vedel.

Vi tilpasser os situationen

I nogle situationer kan de ambiverte være meget sociale, udadvendte og måske dem, der råber højest. I andre kan de være mere stille og tilbageholdende.

– Nogle gange føler du, at du er lidt af det ene, og andre gange føler du, at du er lidt af det andet. Og det er helt normalt, siger Anna Vedel.

Det er en myte, at folk, der føler sig introverte, ikke kan lide at være sociale. De kan også lide under corona-nedlukningerne, siger ekspert. (© Billedmanipulation: Mathis Birkeholm Duus – billeder fra Colourbox og Unsplash.com))

Om du fremstår ekstrovert eller introvert kommer ofte an på, hvilke sammenhænge, du indgår i. Det fortæller Ebbe Lavendt, der er sundheds- og erhvervspsykolog.

– Over for autoriteter eller fremmede kan nogle ambiverte for eksempel optræde indadvendt, mens de kan være mere energiske og udadvendte over for deres familie og nære venner, siger han og fortsætter:

– De ambiverte er generelt rimelige komfortable med grupper og social interaktion, men nyder også tid alene væk fra andre.

Flere myter om introverte og ekstroverte

Ebbe Lavendt er enig med Anna Vedel i, at de fleste af os er ambiverte. Samtidig siger han, at der er mange myter forbundet med begreberne introvert og ekstrovert.

For eksempel er det en myte, at de introverte eller de personer, som hælder mest til introvertsiden, er asociale.

– De er bare sociale på en anden måde. Du er for eksempel ikke asocial, bare fordi du foretrækker at hænge ud på en café i et par timer sammen med en nær ven frem for at gå i byen hele natten med en gruppe kammerater, siger han.

I øjeblikket bliver der blandt andet snakket om, at corona-nedlukingerne er gode for de introverte, mens den går ud over ekstroverte, som ikke kan deltage i sociale arrangementer på samme måde, som de plejer.

Men isolationen kan også ramme personer, der føler sig introverte.

– Introverte kan faktisk også godt blive ensomme under corona-nedlukningen. Ligesom alle andre længes de introverte også efter at være forbundet med andre mennesker, men de har bare mere behov for at sætte nogle grænser, siger han.

Andre personlighedstræk spiller ind

At begreberne introvert og ekstrovert ofte bliver forsimplet, er ikke det eneste problem ifølge Anna Vedel.

Det er også vigtigt at huske, at begreberne kun fortæller os noget om et af flere personlighedstræk hos os mennesker. Som samfund har vi nemlig en tendens til at opdele folk i blot de to kategorier.

– Man skal passe på med, at man ikke overdriver betydningerne af begreberne. Der er nemlig også andre vigtige træk, siger Anna Vedel.

I sin forskning arbejder hun ud fra the Big Five (på dansk: Femfaktor-modellen), som er en model, der bruges til at vurdere personlighedstræk.

FEM-FAKTOR-MODELLEN

Femfaktor-modellen er i dag den mest brugte personlighedsmodel inden for den psykologiske forskning.

I modellen måler man på fem overordnede dimensioner af et menneskes personlighed:

  1. Ekstroversion (introvert eller ekstrovert)
  2. Neuroticisme (om du fx har tendens til at være bekymret eller er følelsesmæssigt påvirkelig)
  3. Åbenhed
  4. Samvittighedsfuldhed
  5. Omgængelighed (hvorvidt du fx er tillidsfuld, beskeden og eftergivende)

Typisk foregår en test ved, at en person skal svare på, hvor enig vedkommende er i en række udsagn. Det kan være udsagn, som “Jeg kan lide at møde nye mennesker”, som måler på hvor ekstrovert du er.

Kilde: Anna Vedel, postdoc ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet.

Modellen har bred opbakning i forskningsverdenen og er undersøgt på kryds og tværs af lande og befolkninger.

‘Ekstroversion’ (ekstrovert eller introvert) er et af de fem træk i modellen. Scorer to personer højt på det træk, betyder det nødvendigvis ikke, at de vil arbejde godt sammen.

Andre træk i modellen, spiller nemlig også meget ind på vores personlighed.

Lad os gøre det nemt for os selv og forholde os til blot to af de fem træk – ekstroversion og omgængelighed

Omgængelighed handler blandt andet om, hvorvidt du er tillidsfuld, beskeden eller eftergivende.

– Hvis du har en ekstrovert person, som scorer højt på omgængelighed, og en ekstrovert person, som scorer lavt på omgængelighed, så vil de to være meget forskellige i en sammenhæng, hvor de for eksempel skal lave gruppearbejde, siger Anna Vedel og fortsætter:

– De er nok begge selskabelige, fremme i skoene og har det godt med at være sammen med deres nye gruppemedlemmer. Men mens den ene har fokus på, at der er god stemning i gruppen, og at alle er glade for, hvilken retning gruppearbejdet bevæger sig i, så har den anden mere fokus på at få sine idéer igennem og være den, der bestemmer retningen.

Og det er blot ét eksempel på nuancerne.

– Det bliver temmelig komplekst, hvis vi tager hele paletten med af personlighedstræk,

siger Anna Vedel.

Medierne spiller en rolle

Ifølge Ebbe Lavendt er det ikke overraskende, at psykologien ofte bliver forsimplet.

– Det er meget naturligt at psykologiske begreber siver ud i samfundet og bliver brugt som folkepsykologi, siger han.

Det skyldes blandt andet mediernes tendens til at ville holde tingene simpelt.

– Medierne vil ofte operere ud fra simple traditionelle begrebsdefinitioner, enkle teorier og modeller. Koblet med mediernes nyheds- og sensations-fetichisme, bliver det ofte til halve sandheder og damebladpsykologi, siger Ebbe Lavendt.

Så er du Introvert eller ekstrovert? Eller balancerer du midt i mellem som resten af os..

PsykiatriPsykologiIntrovert eller ekstrovert?

Sunde børn er spontane, larmende, emotionelle og farverige

Børn er ikke født til at være stille, tålmodige eller til at underholde dem selv og ikke røre ved ting.

Hvorfor har mange mænd svært ved at tale om følelser?

Mænd vil hellere klare problemerne over et spil fodbold end at tale om følelser. Men hvorfor kan det være et problem.??
Annonce
Annonce

Fik du ikke læstSE HER
Anbefalet til dig