Pædagog til indvandrer-far: Kom over i skolen og se din søns opførsel

Urolige børn ville opføre sig bedre, hvis deres fædre deltog i skolens arbejds. Og fædrene ville føle sig som en del af samfundet, siger Khaled Mustapha, efter ti års arbejde med problem-unge

Annonce

Forældre med indvandrerbaggrund har ikke forstået, hvordan tingene foregår i DK’

Jamen…..hvorfor kom de så hertil?

Når man er indvandrer, har man selv valgt landet. Det forpligter sq da! Man lærer sproget, sætter sig ind i tingene. Finder ud af at manøvrere.

– Og tilmed i et land, der tilbyder flere muligheder, end de fleste.

Mange er på førtidspension

Sådan skriver Politiken.dk-debattøren Ole Kr. i en af de 44 kommentarer et interview med pædagog og Khaled Mustapha, der har arbejdet med unge indvandrere i cirka 10 år, har fået på Politikens netavis. Khaled fortæller om voksende danskerhad i de udsatte boligomåder, og erklærer at der, trods mange års ghettostrategier og indsatser, lige nu er ’skabt et parallelsamfund af unge mænd’.

Se hele interviewet med Khaled her

Og ryger vandpibe

Men Khaled taler ikke kun om problemerne, han har også et par bud på løsninger. Bl.a synes han, at staten kunne hjælpe indvandrerfamilier med at låne penge, hvis de gerne vil flytte væk fra de udsatte boligområder – og så vil han have forældrene på banen i langt højre grad.

– I Canada har man f.eks. gode erfaringer med at inddrage drengenes fædre i klasseundervisningen.

– Mange af fædrene i mit område er på førtidspension, og det vil være helt legitimt at kræve af dem, at de er til stede i klasseværelset to gange om ugen, så de selv kan se deres sønners grænseoverskridende adfærd.

– Lige nu sidder mange fædre bare derhjemme og ryger vandpipe, ser arabisk tv og tror, at alt er godt. De vil helst undertrykke, at der er alle de her problemer, siger Khaled i politiken, og til nationen! uddyber han, at forslaget ikke kun er rettet mod indvandrere:

– Uro i klasserne er et stort problem for alle, og hvis man fik forældrene mere på banen, så tror jeg både børn, skole og forældrene selv, ville få gavn af det.

– Men med hensyn til indvandrerforældrene, ville det, at de viste sig i skolen, og måske tog en tur som gårdvagt, give dem en mulighed for at vise, at de gerne vil indgå i samfundet, siger Khaled.

Men hvad siger du?

Er det en god ide, at bede forældre til urolige børn, om at deltage i skolen?

På politiken.dk er Anne Grethe H positiv over for forslaget om at inddrage forældrene i skolens dagligdag:

– Drengenes familier har ofte ikke meget at byde på, så man kunne jo evt. oprette “specialklasser” på bestemte skoler, hvor HELE familien undervises: i mundtligt og skriftligt dansk, i regning, i historie/samfundsfag m.m.

“Dermed kunne man slå flere fluer med et smæk” 

Problemet er jo, at far og mor er arbejdsløse

Og Steffen G synes også om ideen – og minder om, at det ikke kun er indvandrer-fædre, der ville have godt af en tur op på skolen, for se sit barns opførsel:

– For problemet er ikke så meget, at indvandrerne er anderledes, men at de har nøjagtigt de samme problemer i samfundet, som en stor gruppe danskere, der heller ikke kan anvises beskæftigelse til, skriver Steffen.

Men hvad med at lærerne siger til forældre til urolige børn – ‘kom lige op en dag og se hvordan han op fører sig?’

ArtiklerDanmarkPædagog til indvandrer-far: Kom over i skolen og se...

Sunde børn er spontane, larmende, emotionelle og farverige

Børn er ikke født til at være stille, tålmodige eller til at underholde dem selv og ikke røre ved ting.

Selvværd: Nøglen til lykke

Hvis du ikke plejer dit selvværd, opnår du ikke lykke, hverken alene eller sammen med en anden. For at opnå balance i dit miljø skal du elske og respektere dig selv først.
Annonce
Annonce

Fik du ikke læstSE HER
Anbefalet til dig